Apie Morkūnas ir KO

nuo 1992m.

Trumpa istorija apie spaustuvę "Morkūnas ir KO"

Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čikagoje, daugiau nei keturiasdešimt metų veikė Mykolo Morkūno spaustuvė. 1992-aisiais dalis jos įrenginių buvo perkelta į Lietuvą, į Kauną ir tapo naujos spaustuvės pagrindu. 1993 m. kovo 5 d. oficialiai įregistruota nauja įmonė, kurios pavadinime liko įamžintas pirmtako vardas: MORKŪNAS IR KO. Šiuo metu, daugiau nei dvidešimt metų Lietuvoje veikianti spaustuvė, sėkmingai spausdina knygas, žurnalus ir įvairius kitokius leidinius.

Politinių mokslų daktaras Mykolas Morkūnas (1916–1999) – spaustuvės įkūrėjas, vadovas – savo gyvenimą pašventė lietuviškam žodžiui. Šio iškilaus žmogaus rūpesčiu išspausdinta daugiau nei pusė mūsų išeivių grožinio, mokslinio, istorinio, politinio, filosofinio pobūdžio knygų, bei vadovėlių. Ypač paminėtinas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ pasirodymas atskiromis knygomis ne tik lietuvių, bet ir anglų bei ispanų kalbomis. Lietuvių Fronto Bičiulių draugijos parengtos ir M. Morkūno išspausdintos Juozo Girniaus, Antano Maceinos, Jono Griniaus, Zenono Ivinskio, Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus, Juozo Daumanto bei kitų knygos, slapta pasiekdavusios Lietuvą, teikė ryžto sovietų pavergtai tautai, ją gaivino bei skatino kovoti prieš okupantus ir skleidė nepriklausomybės atgavimo viltį. O kas galėtų įvertinti beveik visų Algimanto Mackaus fondo knygų išleidimą? Jos atvėrė langą į laisvą pasaulį: suteikė galimybę pažinti bei mėgautis pasitraukusių iš Tėvynės bei svetur subrendusių tokių kūrėjų, kaip Kostas Ostrauskas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Liūnė Sutema, Antanas Škėma, Algirdas Landsbergis, Henrikas Nagys, Kazys Bradūnas, bei kitų kūrybos vaisiais.

Knygos Lietuvoje buvo slapta perduodamos iš rankų į rankas, perrašinėjamos, skaitomos su didžiuliu dvasiniu alkiu. Morkūno spaustuvėje buvo leidžiami žurnalai, laikraščiai, meno katalogai, įvairių renginių programos ir bukletai, plokštelių viršeliai. Didelę istorinę bei kultūrinę reikšmę turi jo spausdinti žurnalai „Į Laisvę“, „Metmenys“, „Lituanus“. Buvęs Morkūno bendradarbis, ilgainiui tapęs artimu draugu, Clemente Dedela sakė: „Paminklą Mykolas pats sau pasistatė – jei surinktumėm visus jo spaudinius ir sukrautumėm vieną ant kito, būtų didesnė statula, nei Gedimino prie žirgo Lietuvos sostinėje.“ Už nuopelnus Lietuvai prezidentas Valdas Adamkus 1998 m. apdovanojo M. Morkūną Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu.

Remdamasi pirmtako sukurtomis pamatinėmis vertybėmis ir dabar „Morkūnas ir Ko“ savo spaudiniais nuolat gaivina tautos sąmonę, primindama tai, ko išties nevalia pamiršti.

Atgal